P.P.U. METALMOR powstało w roku 1996. Od początku swej działalności specjalizuje się w obróbce średnich i dużych elementów z metalu. Wśród naszych klientów znajdują się firmy z kraju i zagranicy, dla których realizujemy zlecenia z zakresu:

Powierzone nam zadania wykonywane są przez wysokiej jakość sprzęt i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

P.P.U. METALMOR was founded in 1996. Since the beginning it specializes in medium and heavy machining of metal elements. Among our clients. both polish and foreign companies can be found, for whom we provide following services:

All the tasks committed to us are performed by high-quality equipment and qualified staff.

Gwarantujemy:

We guarantee:

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług nasz firma uzyskała CERTYFIKAT SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ISO 9001.

In care of best standards and high quality of services provided our company has been granted a CERTIFICATE OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM ISO 9001.

Certyfikat ISOQAR